تجهيزات هوشمندسازي موتورخانهتجهيزات هوشمندسازي موتورخانه SIEMENS

اينتجهيزات كه در ساده ترين حالت شامل يك كنترلر هوشمند و سه عدد سنسور زيمنسمي باشد بدون كندكاري و در كمتر از يك نيم روز نصب شده و تا 40 در صد مصرفانرژي را كاهش مي دهد.

كنترلرهوشمند زيمنس با دريافت دماي محاسبه شده توسط سنسورهاي دقيق زيمنس كه شاملدماي محيط خارجي، دماي آب گرم مصرفي و دماي ديگ مي باشد و بر مبناي محدودهدمايي مشخص شده تناوب كاركرد مشعل را طوري تنظيم مي كند كه با كمترين ميزان مصرف انرژي به محدوده دمايي مشخص شده دست يابيد.

در اولين دوره پس از نصب اين تجهيزات كاهش هزينه انرژي مصرفي در قبض، كاملا محسوس است.

در ضمن تجهيزات با ضمانت زيمنس اصل  توسط شركت نماينده ارائه مي شود.

براي مشاوره و كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با ما تماس بگيريد.

دسته ها : موتورخانه

كنترل و مانيتورينگ هوشمند اجزاي موتورخانه :
مكانيزمكنترل هوشمند موتورخانه  بطور خلاصه بر تعديل وتنظيم دماي آب خروجي (رفت )با كنترل مشعلها بر اساس اطلاعات دريافتي از دماي محيط خارجي ميباشد .لذا براي انجام اين كار به اندازه گيري دماي محيط خارج ودماهاي رفت وبرگشت وجوددارد .

 
مانيتورينگ هوشمند اجزاي موتورخانه

  كنترل كننده مركزي از خانواده Exocompact ميباشدكه داراي قابليت برنامه ريزي آزاد بر اساس نياز طرح و مشتري ميباشد .از ويژگيهاي بارز اين طرح ميتوان به امكان تامين سيستم مونيتورينگ و كنترل HMI  زنده (REAL TIME )اشاره نمود .بدين ترتيب شماي پروسسي موتورخانه بصورت گرافيكي بر روي يك دستگاه كامپيوتر توسط كاربر قابل مشاهده ميباشد .از اهم امكانات قابل استفاده در HMI  مذكور ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

· مشاهده واقعي پارامترهاي مهم مانند دما ها ،وضعيت كاركرد تجهيزات كنترل شونده (مثال :روشن ،خاموش يا خرابي پمپ ها )

· امكان كنترل دستي تجهيزات كنترل شونده

· مشاهده و ثبت آلارم ها و اتفاقات مهم

· ترسيم منحني پارامترهاي انتخابي مانند تغييرات دماها در شبانه روز 

·اندازه گيري وثبت زمان كاركرد تجهيزات اصلي براي انجام تعميرات به هنگام و يا اندازه گيري راندمان سيستم كنترل در جهت بهره وري

 

مانيتورينگ موتورخانه


اجزاي سيستم شامل :

· كنترل كننده قابل برنامه ريزي داراي 28 ورودي و خروجي و نمايشگر متني مدل  C280D-S

·  حسگر دماي محيط آزاد با درجه حفاظت IP65 و رنج اندازه گيري 60تا 40- درجه سانتيگراد مدل TG-UH-PT1000

·حسگر دماي خطوط رفت وبرگشت با درجه حفاظت IP 65 ورنج اندازه گيري 150تا 30- درجه سانتيگراد مدل TG-A1/PT1000

· تابلو برق با درجه حفاظت IP65 براي نصب كنترل كننده ،منبع تغذيه و رله هاي كمكي

· اقلام جانبي :شامل سيم ،كابل ،لوله ،بست و...

·  نرم افزار شامل طراحي صفحات ،برقراري ارتباط

 

دسته ها : موتورخانه

كنترل هوشمند موتورخانه SIEMENS:

در موتور خانه هاي موجود  دماي آبگرم توليدي  به صورت دستي كنترل مي شودو دماي تنظيم شده در آنها در فصول و ساعات مختلف روز تغيير نمي كند و اين امر موجب هدر رفت بالاي انرژي مي شود. با توجه به افزايش قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي براي كاهش هزينه بايد به سمت اصلاح سيستم موتورخانه ها حركتكرد.

هوشمند سازي موتورخانه  با كنترل مشعل ها و پمپ ها، موجب مصرف بهينه انرژي مي گردد. سيستم موتورخانه هوشمند زيمنس به تعداد طبقات و واحدهاي ساختماني ارتباطي نداشته و همچنين براي نصب آن نيازي به تخريب ساختمان و يا تغيير در موتورخانه نمي باشد. درموتورخانه هاي هوشمند مسكوني  كاهش (بين 15% تا 40%) مصرف گاز مشاهد مي شود. با توجه به افزايش پلكاني قيمت گاز (با در نظر گرفتن حداقل 15% كاهش مصرف) كاهش 30% در گاز بهاي مصرفي هر دوره مشاهده مي گردد.  در ساختمان هاياداري  با نصب سيستمهاي هوشمند موتور خانه شاهد كاهش 40% در مصرف گاز و كاهش 70% در گاز بهاي آن  در ساختمان هستيم. در عين حال اين امر موجب كاهش استهلاك تجهيزات تاسيساتي ساختمان نيز مي شود.

نحوه كاركرد سيستم كنترل هوشمند موتورخانه  SIEMENS:HVAC SIEMENS

كنترل هوشمند موتورخانه زيمنس متشكل از يك دستگاه كنترلر مركزي، صفحه نمايشگر و تعداد چهار سنسور دمايي مي باشد كه سه سنسور در داخل موتورخانه 1- لوله رفت ديگ 2- لوله برگشت ديگ 3- منبع كويلي و يك سنسور  در فضاي خارجساختمان نصب مي گردد.

وظيفه سنسور فضاي خارج  انتقال لحظه به لحظه ي دماي هواي خارج ساختمان به كنترلر مي باشد تا كنترلر با توجه به دماي خارج دماي ديگ را تنظيم كند.

به طور مثال اگر دماي خارج ساختمان 10- درجه سانتي گراد باشد، كنترلر بهديگ فرمان مي دهد تا با تمام ظرفيت كار كرده و دماي آب جهت گرمايش ساختمانرا تا 80 درجه سانتي گراد (با توجه به نوع ساختمان اين دما تغيير مي كند) افزايش دهد. در صبح همان روز دماي هواي خارج 5+ درجه سانتي گراد مي شود و با توجه به نياز كمتر ساختمان به گرمايش كنترلر فرمان مي دهد تا دماي آب گرمايش به 65 تا 70 درجه سانتي گراد كاهش يابد.

در موتورخانه هاي سنتي در ابتداي فصل تا انتهاي فصل دماي ديگ بر روي يك عدد ثابت تنظيم مي گردد و موتورخانه همواره تحت فشار بوده و انرژي بسيار زيادي مصرف مي كند در صورتي كه در سيستم كنترل هوشمند موتورخانه زيمنس دمايديگ همواره در حال تنظيم شدن با توجه به دماي هواي بيرون (با در نظر گرفتندماي مورد نياز براي آب مصرفي) در حال تنظيم مي باشد. در نتيجه سيستم كنترل هوشمند موتورخانه زيمنس بطور خودكار در روزهاي سرد دماي ديگ را افزايش و در روزهاي گرم دماي ديگ را كاهش مي دهد. با كاهش دماي آب در گردش:

1. به دليل افزايش نيافتن دماي داخل، نياز به باز كردن پنجره جهت كاهش دماي ساختمان بوجود نمي آيد.

2. به دليل كاهش اختلاف دما، باعث كاهش چشمگير مصرف انرژي مي گردد. (عدم توليد گرماي بيش از حد نياز)

3. كاهش استهلاك تجهيزات موتورخانه و عدم زير فشار بودن تجهيزات بصورت مداوم

علاوه بر موارد بالا سيستم كنترل هوشمند موتورخانه قابليت برنامه ريزي جهت روشن و خاموش كردن تجهيزات موتورخانه بر اساس ساعت كاري شركت ها و ادارات را دارد. و مي تواند قبل از شروع ساعت كار كارمندان فعال گردد و در پايان ساعت كاري سيستم موتور خانه را غيرفعال كند و چند ساعت قبل از شروع به كار ساختمان سيستم را روشن كرده تا فضاي ساختمان گرم گردد. و نيز مي توان در ساختمان هاي مسكوني ميزان دماي آب گرم مصرفي را از ساعت 12 شب تا 4صبح كاهش داد.

از ديگر مزاياي اين سيستم كه در ساختمان هاي اداري كاربرد فراوان دارد جلوگيري از يخ زدگي آب داخل لوله ها در زمان Standby ديگها مي باشد. در اينزمان با راه اندازي ديگ و پمپ هاي سيركوله گرمايش، از يخ زدگي سيستم جلوگيري مي-كند.

مزاياي كنترل هوشمند موتورخانه زيمنس  SIEMENS

* قابليت برنامه ريزي به صورت روزانه، هفتگي و ساليانه

* كنترل حداقل و حداكثر دماي ديگ و آب گرم مصرفي به صورت مجزا

* قابليت اتصال به كليه بويلرهاي گازي و گازوئيلي­،پانلهاي خورشيدي، پمپهاي حرارتي

* قابليت تغيير حالت كنترلي از اتوماتيك به دستي

* جلوگيري از يخزدگي در ساعات خاموش پمپ سيركولاسيون

* هزينه مناسب و بازگشت سرمايه در مدت كوتاه

* تامين آبگرم مصرفي با وجود افزايش مصرف در تمام طول هفته

* داراي نمايشگر گرافيكي

* كاهش گاز بهاي مصرفي

* كاهش برق مصرفي

* كاهش هزينه تعميرات و نگهداري

* افزايش طول عمر تجهيزات

* بازگشت سرمايه با توجه به نوع پروژه در مدت زمان بسيار كوتاه

* افزايش طول عمر تجهيزات (ديگ، مشعل، پمپ)

* كاهش تعميرات تاسيساتي

* كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي  CO2 ناشي از سوخت گاز

* تامين محيط آسايش ساختمان

دسته ها : موتورخانه

كنترل دماورطوبت  THC(temperature&humidity controler)


 محل هايي  كه نيازمند كنترل دما و رطوبت بصورت آنلاين  هستند مي توانند از اين محصول استفاده نمايند محل هاي كاربرد اتاق سرور ها-گلخانه ها-سالنهاي پرورش دام و طيور و سيستم هاي كنترل دماي آب استخر و جكوزي و موارد مشابه آن مي باشد سيستم thc  يك كنترلر دما و رطوبت است كه بصورت كاملا حرفه اي در داخل سالن مورد نظر بكار گرفته مي شود تا بتواند امكانات زير را به مدير خود ارايه نمايد


1)اندازه گيري دما با دقت 0.1 سانتي گراد
2)اندازه گيري رطوبت با دقت 1 واحد
3)كنترل دما براي محدوده پايين
4)كنترل دما براي محدوده بالا
5)كنترل رطوبت براي محدوده پايين
6)كنترل رطوبت براي محدوده بالا
7)4 سنسور مستقل دما براي نقاط مختلف
8)4 فرمان مستقل دما براي هيتر ها و يا كولر ها
9)1 سنسور رطوبت و خروجي براي مه پاش
10)قابليت آلارم جدگانه براي كاهش و يا افزايش دما در سوله
11)قابليت ثبت دما در كل دوره استفاده
12)قابليت ثبت رطوبت در كل دوره استفاده
13)قابليت ارتباط كامپيوتري در فواصل بلند
14)قابليت  تغيير و تنظيم توسط كامپيوتر
15) قابليت تعريف سطح كاربري مدير و نگهدار
16)قابليت  رسم منحني و گراف دما و رطوبت در تمام دوره استفاده
17)قابليت آلارم صوتي و فلاش در نگهباني
18)قابليت آلارم به صورت اس ام اس و ميس كال روي موبايل همه مديران و مسئولين
19)قابليت نمايش وضعيت خروجي سيستم بصورت آنلاين روي كامپيوتر

مشخصات فني
1)سنسور هاي ntc  با دقت عملياتي بالا و قابل جابه جايي تا فواصل بالاتر از  100متر
2) سنسور هاي رطوبت  با دقت بالا و قابليت افزايش طول سيم  , كااليبراسيون
3)هشدار دهنده هاي مستقل
4)تابلوي پلي كربنات ضد آب
5)خروجي قدرتي فاز براي هر مصرف كننده (هيتر و كولر و مه پاش)
6)نمايش آلارم روي كامپيوتر و تابلو همزمان
7)ورودي و خروجي ها با گلند و ترمينال صنعتي
8)قابليت جابه جايي تابلو به هر نقطه دلخواه در سالن
9)سبك و قابل نصب روي هر محل

تايمر قابل برنامه ريزيتايمر قابل برنامه ريزي Pac timer
 Pac timerيك تايمر قابل برنامه ريزي است كه مي تواند چندين حالت و يا چندين خروجي مختلف را با حالات مورد نظر برنامه ريزي نمايد  
بطوريكهدر مراكزي مانند رقص نور و يا رقص آب و آتش كه سناريوهاي كاملا متعددي براي يك فواره و يا مشعل در نظر گرفته مي شود قابل كار است
در كنار آن مي تواند سناريوي آبياري متفاوت در فصول مختلف را نيز اجرا نمايد و در انتها مي تواند تمامي برنامه ريزي ها  قابل انتظار از يك تايمر را از آن انتظار داشت


 تايمر با صفحه تاچ اسكرين

اين دسته از تايمر ها قادر هستند عمليات برنامه ريزي و زمان بندي را توسط يك صفحه تاچ اسكرين انجام دهند تا كاربر راحتتر با انها ارتباط برقرا رنمايد و پروسه عملياتي را روي صفحه اصلي مشاهده نمايد

تايمر هاي آنالوگ صنعتي

كار با گروه از تايمرها بسيار راحت بوده و حتي افراد بدون دانش فني براحتي مي توانند مدت زمان مورد نظرشان براي كار دستگاه را تنظيم نمايند اين تايمر ها برنامه 24 ساعتي دريافت مي كنند و با 1 بار تنظيم به صورت پريوديك عمليات مورد نظر مشابه ابدهي -تهويه و غيره را انجام مي دهند

تايمر هاي ديجيتال صنعتي

اين گروه از تايمرها قابليتهاي بيشتر نسبت به نوع قبل داشته و مي توانندبرنامه هفتگي نيز از كاربر دريافت كنند اما كار با آنها به سادگي تايمر هاي آنالوگ نيست

 تايمر تكرار كننده

اين دسته از تايمر ها عمليات خاصي را بصورت مرتب تكرار مي كنند مثلا در هر دقيقه 20 ثانيه فعال و 40 ثانيه غير فعال مي شوند

 


كاربرد
1)اب نما ها
2)رقص نورها
3)زمانبندي براي روشنايي
4)كنترل آبياري محوطه
5)كنترل عمليات دستگاهها ي صنعتي پشت هم
6)محاسبه مدت زمان كاركرد كليه دستگاهها

دسته ها :

باتوجه به اينكه در آپارتمانهاي ساخته شده در حا ل ساخت كنتورآب بصورت يكپارچه براي كل آپارتمان درنظر گرفته ميشود و سهم مصرفي هرواحد به تفكيك قابل تشخيص نيست بديهي است كه براي كار آپارتمان  نيز ميزان مصرفي آب اهميتي ندارد چراكه همه ساكنين بطور مساوي ويا باتوجه به نفرات  هزينه مصرف  آب را پرداخت ميكنند وكدام از 2 روش موجود كارايي لازم را در سنجش ميزان مصرف يك واحد ندارد و چه بسا خانواده اي با جمعيت كمتر بيشتر از خانواده اي با جمعيت بيشتر از آب استفاده نمايد بنابر اين هيچ روش براي سنجش درست ميزان مصرف آب وجود ندارد لذا هيچ كدام از اشخاص ساكن دريك آپارتمان انگيزه اي  درجهت كاهش مصرف آب واحد خود نداشته و هيچ تلاشي در اين خصوص نخواهد كرد بنابر اين بي تفاوتي اعضا باعث افزايش هزينه و بار مالي روي دوش كساني است كه مصرف بهينه و يا درست انجام مي دهند كه در هر حال اين اشخاص هم بعد از مدتي به خيل پر مصرفان اضافه مي شوند چرا كه معياري براي تشويق و يا تنبيه اعضاي كم مصرف و يا پر مصرف آپارتمان وجود ندارد كه درهرصورت منجربه افزايش بي رويه مصرف آب و به هدر رفت آن و حيف و ميل آب  خواهد شد كه با صرف هزينه همگاني خريداري مي شود


از نقطه نظر ملي  نيرو و هزينه و انرژي كه در اين ميان مصرف مي شود تا آب با اين شرايط به درب منزل برسد بسيار زياد بوده و بخش عمده اي از آن را دولت مي پردازد كه به مرور كم شده و عملا هزينه مصرف آب توسط خانوارها بدون دريافت سوبسيد پرداخت خواهد شد پس در ماهها و سالهاي آتي ميزان هزينه يك آپارتمان و يا برج از حيث مبلغ آب مصرفي بطور فزاينده اي  افزايش خواهد يافت و همين امر چالشهاي ديگري را به مديريت و واحدهاي ساكن تحميل مي كند  اما اگر ساكنان واحدهاي  آپارتماني را مستقيما در پرداخت هزينه آب مصرفي باميزاني كه مصرف نمايند ترغيب نماييم كه در اينصورت هرواحد آپارتمان  باتوجه به اينكه به نسبت مصرف آب مجبور به پرداخت هزينه است واين مبلغ مستقيما" از جيب خانواده كسر ميشود در آينده نزديك متوجه كاهش كلي مصرف از طرف تكتك واحدها خواهيم بود و حتي خانواده مصردر كاهش مصرف خود به صورت آگاهانه  خواهد نمود و توصيه صرفه جوي  را به تك تك اعضاء خود مي نمايد كه دراين صورت همه اقشار بطور مستقيم هزينه آب مصرفي را باتوجه به ميزان مصرف ماهانه مي پردازند  و هرواحد با خيال راحت به اندازه مصرف خود شارژ آب پرداخت  مي پردازد.


اساس اين قضيه درسيستم متمركز آپارتماني (محاسبه گر آب مصرفي  واحدهاي آپارتماني) استوار است اين دستگاه توانايي محاسبه آب مصرفي هرواحد دريك آپارتمان را بدون محدوديت داشته و حتي دستگاه فوق را ميتوان در ساختمانهاي ساخته شده نيزنصب و راه اندازي نمود.


اين دستگاه از 3 قسمت تشكيل شده
بخش اول:محاسبه گر آب
 بخش اول كنتور هاي محاسبه گر آب است كه درورودي آب هر واحد قرار گيرد وبا سيم يا بي سيم به رابطه هامتصل ميشود
بخش دوم: رابطه ها
 كاررابطه ها كه بخش دوم دستگاه است جمع آوري اطلاعات مصرفي طبقات وواحدهاي  مختلف آپارتمان بوده و پس و ازجمع آوري اطلاعات به واحد پردازش گر ارسال ميگردد

 بخش سوم: پردازشگر
بخشسوم سيستم يك پردازشگر است كه  بطور همزمان ميتواند ميزان مصرف تك تك واحدها را آناليزنمايد درهرزمان بيلان مصرف را ارايه نمايد حتي مي تواند براي ميزان مصرف هر واحد قبض صادر نمايد ضمنا اطلاعات ميژان مصرف ماهانه درحافظهسيستم نگهداري شود و براي سالها قابل استناد و ارجاع است .


نصب كنتور متمركز آپارتماني(محاسبه گر آب مصرفي  واحدهاي آپارتماني)باعث ميشود تا تحول بزرگي در نزديك  شدن الگوي مصرفي  اب و نصب نمودارها خانواده ها  درجهت كاهش وصرفه جويي در مصرف آب ايجاد گردد.


اين سيستم درصورت بكارگيري توسط هر ساختمان سبب مي شود اگر واحدي درروزهايي از آب مصرف نمي كند و يا در مسافرت است هم هزينه آب بقيه واحد ها روي وي سرشكن نشود ومشكلات  مصاب شارژ وسيستم آ ب مصرفي وتنش هاي موجود را ساختمانها راازبين خواهد برد.


همچنين باتوجه به اينكه يك سيستم يكپارچه ميزان مصرف را تعيين مينمايد هرواحدي با خيا ل راحت سعي دركاهش مصرف آب با تغيير در تاسيسات  فرسوده مانند شيرها و واشرهاي تخريب شده و غيرآب بندي مي نمايد و ميتواند برگشت هزينه تعميررا در كاهش مبالغ آب مصرفي خود ببيند.


ضمنا"  بحث حلال  و حرام سهم پرداختي واحدها كه هميشه سوال برانگيز است نيز حل خواهد شد.

دسته ها :
كنترل هوشمند موتورخانه

يك موتورخانه هوشمند تشكيل شده است از تعدادي از قطعات الكتريكي و الكترومكانيكي كه با هم يك سيستم الكترونيكي هوشمند را ايجاد مي كنند كه توانايي كنترل مشعلها و پمپ ها راداشته ودرمسيرترموستات قرار ميگيرد

اين دستگاه هوشمند توسط دماسنجي كه روي لوله هاي آب قرارداده ميشود دماي آب گرم بهداشتي و گرمايشي را اندازه گيري ميكندو توسط دماسنج ديگري كه در ضلع شمالي ساختمان قرار داده مي شود دماي هوا را اندازه گيري مي كند

اندازه گيري دماي هوا باعث ميشود در هر لحظه ازاوقات روز كنترل مشعلها و پمپها تابعي از دماي هوا و دماي آب باشد(در موتورخانه سنتي فقط تابع آب است) چرا كه با افزايش دما  مثلا در ظهرها موتورخانه ديگر نبايد مانند نيمه شب كه بسيار سرد است عمل كند پس دماي هوا مي تواند موجبات  گرمتر شدن ساختمان را فراهم آورده و روشن نشدن مشعلها را به دنبال داشته باشد (فقط در سيستم هوشمند )كه در وحله اول مصرف انرژي كاهشيافته چرا كه در اوقات گرم شبانه روز از گرماي خورشيد استفاده كرده ايم و در مصرف صرفه جويي داشته ايم و در وحله دوم دماي داخل ساختمان آنقدر افزايشنمي يابد كه مجبور به بازكردن پنجره ها يا بستن شيرهاي شوفاژ در طول ساعاتگرم روز باشيم كه اين مورد بسيار شايع است

بازكردن پنجره ها در ساعات گرم روز يكي از مشكلات موتورخانه هاي سنتي است

دراين فرايند با استفاده از سيستم موتورخانه هوشمند  به طور متوسط 15 درصد از مصرف انرژي گاز كاهش مي يابدامادرمراكز غير مسكوني (ادارات- شركتها-مجتمع هاي تجاري –سالهاي ورزشي-مدارس وبنگاههاي اقتصادي)كه فعااليت آنها مختص به ساعاتي از روز است و همگي در ساعات شب تا صبح روز بعد  ديگر نياز به گرمايش موتورخانه ندارند عملا موتورخانه خاموش و تا 1 ساعت قبل از ورود كارمندان در صبح روز بعد خاموش باقي مي ماند كه مدت زمان بسياري را بدون صرف انرژي سپري مي نمايد كه باز هم باعث كاهش مصرف انرژي مصرفي مي گردد .

روشن ماندن موتورخانه در ساعات غير كاري يكي ديگر از مشكلات موتورخانه سنتي است

همچنيناين دستگاه فارغ از شبها تعطيلات رسمي و اعياد و جمعه ها و حتي پنچ شنبه ها را با نظر مديريت تعطيل اعلام ميكند به اين معني كه موتورخانه كاملا خاموش است و مصرف انرژي به صفر مي رسد البته در ساعات تعريف شده اي موتورخانه را براي مدت كوتاهي روشن كرده و باعث چرخش كامل آب مي شود تا از فرسايش منابع كه در اثر خاموشي كامل موتور خانه ايجاد ميشود جلوگيري نمايد

روشن ماندن موتورخانه در روزهاي تعطيل درمراكزغير مسكوني مشكل ديگر موتورخانه هاي سنتي است

برگشتسرمايه براي يك آپارتمان 8 واحدي با گاز بهاي 250000 تومان در ماه مي تواند در مدت 3 ماه انجام گيرد چرا كه در موتورخانه هاي غير مسكوني قابليت كاهش مصرف گاز تا 40 درصد و كاهش هزينه قبض پرداختي بالاي 50 درصد را داراست به استناد تاييديه فوق الذكر اين رقم قابل قبول مي باشد

 

فرسايش شديد موتورخانه به دليل دائم كار بودن مشكل ديگر موتورخانه سنتي است

مصرفبرق موتورخانه به خاطر كار مداوم مشعلها و پمپها در مراكز مسكوني همواره 5تا 15 درصد بالاتر از حد معمول آنها و در اداري تا حدود 50 درصدبالاتر از مصرف اسمي انها خواهد بود كه با موتورخانه هوشمند اين عيب برطرف ميشود

 

موتورخانه هوشمند داراي يك حافظه بلند مدت است كه اطلاعات عملكرد موتورخانه تا مدت 1سال در آن ثبت مي شود اين اطلاعات مانند يك نوار قلب براي موتورخانه است كه در هر زمان قابليت گرفتن اطلاعات از آن وجود دارد و ميتواند براي يافتن مشكلات موتورخانه مانند (سوخت ناقص – گير پاچ كردن پمپها وعدم تنظيم دقيق مشعلها )از آن كمك گرفت همچنين مي تواند زمانهاي نياز به سرويس موتورخانه را به مدير اطلاع مي دهد تا در اثر خرابيهاي كوچك كه  در موتورخانه رخ مي دهد  و عدم توجه به آنها موجبات خرابيهاي بزرگتر فراهم نگردد

 
استفاده از سيستم موتورخانه هوشمند = كاهش مصرف انرژي در موتورخانه 
دسته ها :

تايمر و كنترلر كف كش چاه آب با موبايل


كنترل پمپ چاه با موبايل

با توجه به كاربرد فراوان كف كشها و لزوم استفاده از آنها در آبياري و پر كردن استخرها و مزارع كنترل كف كشها از اهميت زيادي برخوردار است بنابر اين وجود يك سيستم اتوماتيك و يا از راه دور مي تواند به كمك كشاورز امده و ديگر بعد مسافت ازخانه تا مزرعه را براي وي حل نمايد همچنين وجود اين سيستم مي تواند براي ويلاها و مراكز تفريحي كه در زمانهاي نامشخص استفاده مي شوند وظيفه آبياري درختان و گياهان ترييني را بعهده بگيرد علاوه برآن قابليت اتصال اين سيستم به باطري باعث مي شود تا در صورت قطع برق بتوان از زمان قطعي و وصل مجدد برق مطلع شد تا زمان و ميزان آبياري از تعريف خود خارج نشودهمينطور مي تواناز اين سيستم براي اطلاع از مشكلاتي كه در حين كار براي پمپ رخ مي دهد باخبر شد قابليتهاي اين سيستم بدين شرح مي باشد

1)قابليت روشن و خاموش پمپ و شير برقي با موبايل

2)قابليت تعريف زمانبندي براي روشن و خاموش شدن اتوماتيك

3)قابليت ارسال هشدار در صورت قطع برق(اختياري)

4)ارسال هشدار در صورت 2 فاز شدن(اختياري)

5)ارسال هشدار در صورت جابه جايي توالي فاز(اختياري)

6)ارسال هشدار در زمان قطع فيوز(اختياري)

7)تعريف كاربران مجاز به كار براي حفاظت بالاتر دستگاه

9)قابليت اتصال به سيستم مشابه خود

10)قابليت اتصال به سنسور هاي دود و اتش و تردد غير مجاز

11)ارسال پيغام روشن و خاموش دستگاه اصلي بعد از فرمان

12)قابليت اتصال به 1 و 2 و يا 5 پمپ يا مصرف كننده مستقل(اختياري)

13)رمز گذاري روي كنترلر اصلي براي عدم ورود كاربران غير مجاز

14)قابليت خروجي تقويت شده براي پمپ هاي بدون تابلو(اختياري)

15)قابليت گرفتن وضعيت خروجي از راه دور با موبايل

16)قابليت تعريف برنامه زماني توسط  SMS

17)قابليت اتصال به صورتstop-start    و ياToggle

18)قابليت اتصال به فلوتر براي عدم سرريز شدن مخازن و استخر ها

قابل استفاده در

1)سيستم آبياري خانگي

2)سيستم آبياري آپارتماني

3)ابيار ي از راه دور

4)ابياري اتوماتيك صنعتي

دسته ها :

سيستمهاي آبياري اتوماتيك تنوع زيادي دارند كه با توجه به نوع تقاضاي كاربر مشخصات آنها تعيين مي شود بطور خلاصهانواع آنها بدين صورت ليست مي شود

1)سيستم آبياري اتوماتيك خانگي 24 ساعتي
2)سيستم آبياري اتوماتيك آپارتماني 24 ساعتي
3)سيستم آبياري اتوماتيك هفتگي
4)سيستم آبياري اتوماتيك 99 ساعتي
5)ابياري از راه دور و اتوماتيك
6)آبياري صنعتي اتوماتيك
7)آبيار ي اتوماتيك آزمايشگاهي

 
1)سيستم آبياري خانگي 24 ساعتي


 ارزانترين مدل براي آبيار ي يك تعدادگلدان و يا فضاي سبز داخل خانه است كه متشكل از يك كنترلر زمان و يك شير الكتريكي است شير الكتريكي در مسير لوله آب قرار گرفته و تايمر به پريز برقمتصل مي شود با زمانبندي انجام شده در طول روز براي مدت مشخص آبياري صورت گرفته و بطور خودكار از كار مي افتد ضمنا اين كار فقط با يك بار برنامه ريزي بطور مكرر در ساليانه متمادي انجام مي شود


2)سيستم آبياري آپارتماني 24 ساعتي

مشابهسيستم قبلي بوده اما داراي باكس و ترمينالهاي خروجي است و روي ديوار نصب مي شود اين سيستم با قطع برق زمانهي را از دست نمي دهد و مزيت آن نسبت به مدل قبلي همين موضوع و كيفيت بالاتر آن است اما نحوه برنامه ريزي آن مشابه قبلي است و  مي توان ان را به گونه اي برنامه ريزي كرد تا در طول روزحداقل 1 و حداكثر 96 بار عمليات آبياري را انجام دهد

3)سيستم آبياري هفتگي


اين سيستم علاوه بر امكانات قبلي قابليت برنامه ريزي در طول هفته را دارد براي مثال اگر محل آبياري به گونه اي است كه بايد فقط روزهاي جمعه آبياري شود با توجه به برنامه هفتگي اين مهم قابل انجام است مزيت ديگر آن ديجيتال بودن است كه دقت آن را بسيار بالابرده و همچنين با قطع برق حتي براي مدت چند ماه برنامه داخل اين سيستم پاكنمي شود و با وصل مجدد برق اين سيستم طبق برنامه روزانه كار مي كند


4)سيستم آبياري 99 ساعتي


در اين سيستم قابليت تعريف پريود زماني براي آنجام آبياري وجود دارد كه مثلا هر 2 ساعت آبياري صورت پذيرد و يا هر 48 ساعت و بازه زماني ان تا 99 ساعت قابل افزايش است

5)ابيار ي از راه دور


اين دستگاه قادر است تا با استفاده ازموبايل فرمان شروع و يا خاتمه آبياري را در هر نقطه دنيا براي ما صادر نمايد كه كاربرد زيادي در ويلا ها و فضاهاي بيرون شهري كه تردد كمتري وجود دارد خواهد داشت همچنين اين سيستم قابليت زماندهي و كار بطور آتوماتيك در روزهاي مختلف هفته را دارد و كليه برنامه هاي آن از راه دور و حتي با موبايل قابل ذخيره سازي و عملياتي شدن است

6)ابياري اتوماتيك صنعتي


در يك سيستم صنعتي تعداد زيادي شير الكتريكي و پمپ وجود دارد كه نبايد همزمان با هم روشن شوند بطور خلاصه زمانهاي آبياري آنها با هم يكي نيست در اين شرايط از يك سيستم صنعتي استفاده مي كنيم كه مي تواند داراي خروجي بسيار و همچنين زمانبندي با انعطاف باشد

7)آبياري اتوماتيك آزمايشگاهي


در اين سيستم مي توان با يك صفحه تاچ اسكرين برنامه هاي زماني و مدت زمان آبيا ري را هر زمان كه بخواهيم تغيير دهيم و مدت زمان ابياري هر خروجي بهمراه مدت زمان گذشته و باقي مانده روي صفحه مونيتور بصورت انلاين نمايش داده خواهد شد اين مدل داراي قابليت هاي فراواني است كه براي كارهاي دقيق و آزمايشگاهي استفاده مي شود كه  لازم استميزان آب مشخصي به محوطه مورد نظر تزريق گردد اين مقدار حتي مي تواند بر حسب ليتر تعيين گردد

همه كنترلر هاي فوق به شير هاي الكتريكي متصل مي شوند كه با توجه به سايز لوله تعيين مي گردند و با كيفيت هاي متفاوتي ازبرندهاي ترك تا برندهاي آلماني در اختيار مشتر ي قرار مي گيرند
دسته ها :

بسيار اتفاق مي افتد كه وجود يك سيستم كنترل از راه دور براي روشن و يا خاموش كردن يك تجهيز الكتريكي واجب و غير قابل انكار مي شود در اين شرايط ريموتهاي صنعتي با برد بلند مي توانند به اين مهم دست پيدا كنند كه از مسافتهاي بالاتر از 100 متر تجهيزي را در صنايع روشن و يا متوقف نمايند اينريموتها  قابل عرضه است كه در مدلهاي

1)دوخروجي

2چهار خروجي

3)دوازده خروجي

 قابل استفاده هستند

X